O nama

O Tavusu


Tavus je nevladina, nestranačka, edukativno-humanitarna organizacija koja se bavi neformalnim obrazovanjem mladih, afirmacijom i promocijom kulture, umjetnosti i nauke, promocijom i širenjem svijesti o multikulturalnosti, suživotu u multietničkim zajednicama i evropskim integracijama, isticanjem kvalitetnih mladih pojedinaca i zastupanjem njihovih interesa u zajednici. Primaran cilj ove organizacije je humanitaran rad, te je po toj delatnosti i najpoznatija. Ovo udruženje je poteklo iz neformalne grupe učenika i studenata „Tavus” koja je za prvu godinu svog djelovanja prikupila preko pola miliona dinara, bez zvaničnih donacija i dotacija, isključivo kroz promociju i afirmaciju kulture, umjetnosti i nauke i povjerenju pojedinaca i taj novac je podijelila u humanitarne svrhe.

Suština Tavusovog djelovanja je okupljanje mladih ljudi oko plemenitih ideja i djela i njihov razvoj u nezavisne, korisne, edukovane i društveno aktivne persone.


 
HISTORIJA TAVUSA

DOSTIGNUĆA

  • Mart 2020.Formirano Udruženje „Tavus”
  • Decembar 2019.Prikupili više od 500000rsd
  • Decembar 2019.Godišnjica
  • Decembar 2018. Formiranje neformalne grupe učenika i studenata „Tavus”
 
GALERIJA

SLIKE DOGAĐAJA TAVUSA

 
Tavus

NAŠ TIM

 

Predsjednik

Potpredsjednik

Doniraj